Bildiri Konuları

Sempozyum için herhangi bir konu sınırlamasına gidilmemiş, sempozyumun genel olarak tüm finans konularında yazılmış bildirilere açık olması tercih edilmiştir. Aşağıda örnek amaçlı konu başlıklarına yer verilmiştir.

Çalışma Sermayesi Yönetimi
Hazine Yönetimi, Kurumsal Yönetim
Temettü Politikası
Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi
Piyasa Etkinliği, Sermaye Bütçelemesi
Performans Değerleme
Şirket Değerleme
Ekonomik Katma Değer
Piyasa Katma Değeri
Volatilite, Yatırım Fonları
İflas ve Tasfiye
Birleşme ve Satın Alma
Türev Ürünler
Borsalarda Güncel Gelişmeler
Bankacılık ve Finansal Hizmetler
Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
Kredi Derecelendirme
Risk Sermayesi
Finansal Krizler
Sigortacılık
Faizsiz Bankacılık
Uluslararası Finansal Piyasalar
Emeklilik Fonları
Uluslararası Ticaret ve Finans
Sermaye Hareketleri
Döviz Piyasaları
Performans Yönetimi ve Dengelenmiş Skorkartları
Gelişen Piyasalar
Davranışsal Finans
Girişimcilik ve Risk Sermayesi
Finans Mühendisliği
Etkin Piyasalar
Değerleme ve Fiyatlama
Tasarruf-Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi
Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri
Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri
Finansal Modeller ve Uygulamaları
Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi
Proje Değerlendirme ve Yatırım Planlama
Proje Yönetimi, Risk Analizi ve Yönetimi

Sempozyum Afişi

Büyük Afiş

İletişim

Telefon:(0266) 612 14 00
Email: finans21@balikesir.edu.tr
Website: finans21.balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi
Çağış Kampüsü(Bigadiç yolu 17. km),
10145,
BALIKESIR